Memoriał Urszuli Marciniak 2022

Memoriał Urszuli Marciniak to otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

W bieżącym roku Memoriał rozgrywany jest niezależnie w trzech miejscach: w Poznaniu (WMI), we Wrocławiu organizowany przez Fundację Matematyków Wrocławskich (strona wydarzenia Wrocław) oraz w Warszawie organizowany przez CLV Liceum Ogólnokształcące (strona wydarzenia Warszawa).

Zawody składają się z dwóch etapów:

 • eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole, a w przypadku uczestników dorosłych online
 • Finału Memoriału, w którym uczestniczą osoby zakwalifikowane z etapu eliminacyjnego; informacja o zakwalifikowaniu się do Finału Memoriału zostanie rozesłana na adresy mailowe podane podczas rejestracji.

Forma Finału będzie uzależniona od rozwoju sytuacji pandemicznej (stacjonarnie na WMI lub online).

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z czterech kategorii

 • Młodzicy (kl. 3-5 SP)
 • Juniorzy (kl. 6-8 SP)
 • Licealiści (szkoły średnie)
 • Dorośli (osoby dorosłe, które ukończyły szkoły ponadpodstawowe)

Osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału, podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału, do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników z każdej z kategorii.

Harmonogram

 • zgłoszenia do 1.02 (za pomocą formularza znajdującego się poniżej)
 • przekazanie zadań eliminacyjnych do szkół 17.02
 • eliminacje szkolne 18.02
 • przesyłanie wyników do 20.02
 • ogłoszenie listy finalistów 26.02
 • Finał Memoriału 26.03

Rejestracja

Rejestracja odbywa się w dwóch trybach:

 • dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, jest to rejestracja szkoły przez Koordynatora szkolnego (nauczyciela organizującego etap eliminacji w szkole)
 • dla uczestników indywidualnych (osoby dorosłe startujące w kategorii Dorośli)

  Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

  Koordynatorzy szkolni, dokonujący zgłoszenia uczestników nieletnich, zobowiązani są zebrać zgody przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Następnie należy je dostarczyć wraz z wynikami etapu eliminacji.

  Osoby pełnoletnie rejestrujące się indywidualnie, chcące uczestniczyć w kwalifikacjach do Finału Memoriału Urszuli Marciniak, zobowiązane są dostarczyć organizatorom klauzulę zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Dostarczają ją wraz z arkuszem odpowiedzi z etapu eliminacji.

  Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wypełnienia.


 • W ramach Memoriału w szkołach przeprowadzany jest etap eliminacji, z którego osoby z najlepszymi wynikami zostaną zaproszone do udziału w Finale Memoriału Urszuli Marciniak na WMiI UAM.

  W tym trybie rejestracji podawana jest informacja o kategoriach wiekowych, z których uczniowie będą brać udział w Memoriale, nie podawana jest liczba uczniów. Podczas rejestracji podawane są dane kontaktowe Koordynatora szkolnego.  DANE SZKOŁY


  DANE KOORDYNATORA SZKOLNEGO

  Kontakt

  memorial@wmi.amu.edu.pl

  Szczegóły

  26 marca 2022 09:00
  26 marca 2022 17:00