Koło Naukowe StuDMat

Koło Naukowe StuDMat powstało z inicjatywy kilkunastu studentów matematyki specjalności nauczycielskiej. Spotkanie założycielskie odbyło się 3 kwietnia 2012 r. W obecności 12 osób ustalono statut i wybrano opiekunów. Dnia 17 kwietnia złożono wniosek do JM Rektora Prof. Bronisława Marciniaka o rejestrację koła, który został rozpatrzony pozytywnie.

Cele działalności koła:

  • stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresu dydaktyki matematyki i nauk z nią powiązanych wśród członków Koła,
  • popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół zainteresowanych współpracą z Kołem oraz wspieranie edukacji matematycznej w tych szkołach,
  • integracja środowisk: studenckiego, szkolnego i naukowego.

Więcej informacji dotyczących aktywności koła znajduje się na stronie internetowej: https://studmat.wmi.amu.edu.pl/