Wielkopolska Liga Matematyczna i Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów

Wielkopolska Liga Matematyczna (WLM) popularyzuje matematykę przeprowadzając każdego roku korespondencyjny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół średnich z terenu Wielkopolski, a także organizując warsztaty matematyczne i wykłady popularnonaukowe omawiające w poglądowy sposób zagadnienia matematyki wyższej.

Od kilku lat, z przerwami, odbywa się także konkurs w ramach Wielkopolskiej Ligii Matematycznej Juniorów (WMLJ) skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych z Wielkopolski.

Konkursy polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu, podzielonych na kilka serii. Szczegóły opisane są na stronach obu lig.

Historia

Wielkopolska Liga Matematyczna powstała w 2010 roku i działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od czwartej edycji w 2013 roku, również Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski, pracownik WMI jest autorem pomysłu powołania do życia Wielopolskiej Ligi Matematycznej. Pod koniec 2009 roku postanowił  wykorzystać w postaci WLM ciekawe zadania matematyczne dla uczniów szkół średnich układane przez Bartłomieja Bzdęgę, ówczesnego studenta matematyki, a obecnego pracownika WMI.

W 2015 roku, z inicjatywy osób związanych ze Studenckim Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Dydaktyki Matematyki , rozpoczęto prace nad uruchomieniem Wielkopolskiej Ligii Matematycznej Gimnazjalistów (WLMG). Na tym poziomie konkurs odbył się po raz pierwszy w 2016 roku. WLMG, obecnie Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów, działa także pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wcześniej także Poznańskiej Fundacji Matematycznej. Inicjatorzy konkursu postawili sobie za cel wypełnienie luki pomiędzy Wojewódzkim Konkursem Matematycznym oraz Olimpiadą Matematyczną.