Wielkopolska Liga Matematyczna

Wielkopolska Liga Matematyczna powstała w 2010 roku i działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od czwartej edycji w 2013 roku, również Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorem pomysłu powołania do życia Wielopolskiej Ligi Matematycznej jest prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski, który pod koniec 2009 roku zastanawiał się jak wykorzystać ciekawe zadania matematyczne dla uczniów szkół średnich układane przez Bartłomieja Bzdęgę, ówczesnego studenta matematyki.

Wielkopolska Liga Matematyczna popularyzuje matematykę przeprowadzając każdego roku korespondencyjny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół średnich z terenu Wielkopolski, a także organizując warsztaty matematyczne i wykłady popularnonaukowe omawiające w poglądowy sposób zagadnienia matematyki wyższej.

Szczegółowe informacje o WLM i konkursie matematycznym znajdują się pod adresem http://wlm.wmi.amu.edu.pl.