Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce

O PROJEKCIE

Celem wykładów jest ukazanie związków i analogii pomiędzy odległymi – na pozór – dziedzinami: matematyką i muzyką.

Starożytni Grecy uznawali muzykę za sztukę wywodzącą się z matematyki. Analogie i związki między muzyką i matematyką zostały dostrzeżone przez wielu wybitnych filozofów, matematyków jak i muzyków.  Znajdujemy wśród nich między innymi Euklidesa, Keplera, Eulera, Leibniza, Rameau, Schönberga i Messiaena. Jedni z nich wskazywali przykłady obiektów matematycznych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce.  Natomiast drudzy, wyrażali muzyczne koncepcje artystyczne językiem czystej matematyki.

Celem realizacji projektu jest propagowanie i szerzenie edukacji zarówno artystycznej – w szczególności muzycznej – jak i matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej wśród uczniów i młodzieży szkół Wielkopolski. Pragniemy odkryć przed młodzieżą szkolną myśl wywodzącą się ze świata starożytnego, że muzyka i matematyka są siostrami w nauce.

Wykłady artystyczne odbywają się dwa razy w roku. Miejsce, data i godzina rozpoczęcia wydarzenia ogłoszone będą na stronie co najmniej miesiąc przed wykładem.
Czas trwania wykładu to około 60 minut.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy, a w nim o podanie nazwy i adresu szkoły, liczby uczniów, danych kontaktowych do opiekuna grupy oraz imienia i nazwiska opiekuna, a także o wskazanie, którego wykładu dotyczy zgłoszenie. Osoby zarejestrowane po kilku dniach od rejestracji zostaną poinformowane o akceptacji zgłoszenia na wykład.

REALIZACJE

Rok 2018
1. Metafizyka losowości w muzyce współczesnej

2. Koncert laptopowy

Rok 2017
1. Geometria dźwięków 
2. Matematyka w rytmie muzyki 
Rok 2016
1. Geometria w muzyce 
2. Muzyka dwunastotonowa 
3. Muzyka generowana