Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce

O PROJEKCIE

Celem wykładów jest ukazanie związków i analogii pomiędzy odległymi – na pozór – dziedzinami: matematyką i muzyką.

Starożytni Grecy uznawali muzykę za sztukę wywodzącą się z matematyki. Analogie i związki między muzyką i matematyką zostały dostrzeżone przez wielu wybitnych filozofów, matematyków jak i muzyków.  Znajdujemy wśród nich między innymi Euklidesa, Keplera, Eulera, Leibniza, Rameau, Schönberga i Messiaena. Jedni z nich wskazywali przykłady obiektów matematycznych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce.  Natomiast drudzy, wyrażali muzyczne koncepcje artystyczne językiem czystej matematyki.

Celem realizacji projektu jest propagowanie i szerzenie edukacji zarówno artystycznej – w szczególności muzycznej – jak i matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej wśród uczniów i młodzieży szkół Wielkopolski. Pragniemy odkryć przed młodzieżą szkolną myśl wywodzącą się ze świata starożytnego, że muzyka i matematyka są siostrami w nauce.

REALIZACJE

Rok 2018
1. Metafizyka losowości w muzyce współczesnej
2. Koncert laptopowy

Rok 2017
1. Geometria dźwięków 
2. Matematyka w rytmie muzyki

Rok 2016
1. Geometria w muzyce 
2. Muzyka dwunastotonowa 
3. Muzyka generowana