Inicjatywy

Inicjatywy wspierane przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Dzień Delty

Popularyzatorska impreza czasopisma Delta będącego prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych.

Festiwal Matematyki

Wydarzenie dla szkół w ramach, którego odbywają się wykłady, konkursy, prezentacje kół naukowych i warsztaty dla uczniów, a także dla nauczycieli-opiekunów.

Festiwal Nauki i Sztuki

Coroczne wydarzenie dla uczniów z całego kraju. Eksperci poprzez pokazy, warsztaty i wykłady, starają się przekonać młodzież, że nauka to wspaniała przygoda.

Koło Naukowe StuDMat

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki organizuje warsztaty dla maturzystów i studentów, upowszechnia matematykę wśród uczniów, współpracuje ze środowiskiem szkolnym i naukowym.

Koło Olimpijskie

Międzyszkolne Koło Olimpijskie przygotowuje uczennice i uczniów szkół średnich do Olimpiady Matematycznej. Udział w Kole jest bezpłatny i nie trzeba się zapisywać - wystarczy przyjść.

Memoriał Urszuli Marciniak

Konkurs dla miłośników łamigłówek diagramowych, zarówno w wieku szkolnym, jak i dorosłych. Konkurs popularyzujący matematykę oraz zadania logiczne.

Muzeum Matematyki w Kórniku

To projekt nowoczesnej instytucji kultury prezentujący w interesujący sposób matematykę oraz jej różnorodne zastosowania. MuMa będzie pierwszym tego typu centrum nauki w Polsce.

Noc Naukowców

Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Po indeks z Pitagorasem

Wykłady otwarte, które mają na celu popularyzację wśród młodzieży w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki.

Szkoły Partnerskie

Wielowymiarowa forma współpracy ze szkołami w Poznaniu i Wielkopolsce, mająca na celu aktywizację oraz zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi.

Warsztaty dla nauczycieli

Oferta doskonalenia nauczycieli, podnosząca ich kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe. Wymiana pomysłów i doświadczeń edukacyjnych.

Wielkopolska Liga Matematyczna oraz Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów

Konkursy matematyczne, warsztaty i wykłady popularnonaukowe dla szkół podstawowych i średnich z Wielkopolski.

Aktualności