Kontakt

Odwiedź nas
Wydział Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
Telefon
Sekretariat: 61 829 5308
Mail
emi@wmi.amu.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

prof. UAM dr Edyta Juskowiak
e-mail: edyta@amu.edu.pl
tel. 61 829 5457

Współpraca z uczniem uzdolnionym matematycznie

dr Bartłomiej Bzdęga
Pełnomocnik dziekana ds. organizacji procesu współpracy z uczniem uzdolnionym matematycznie
e-mail: exul@amu.edu.pl
tel. 61 829 5478

Wydarzenia dla szkół

dr Barbara Borkowicz
Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami
e-mail: barbara.borkowicz@amu.edu.pl
tel. 61 829 5548

Wydarzenia dla szkół

dr Magdalena Adamczak
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk pedagogicznych
e-mail: magdam@amu.edu.pl
tel. 61 829 5459

Napisz do nas