Memoriał Urszuli Marciniak

To wydarzenie się zakończyło

Już 24 marca na naszym Wydziale odbędzie się Memoriał Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Zawody składają się z dwóch etapów – eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole, a w przypadku uczestników dorosłych online oraz z Finału Memoriału, który odbędzie się między innymi na naszym Wydziale.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak, zadania treningowe oraz zadania treningowe puzzlegames on-line. 

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii (maluch, beniamin, kadet, junior i senior), osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych Uczestników z każdej z kategorii.

Zadania zarówno eliminacyjne, jak i finałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

Rejestracja

Rejestracja na edycję 2020 została uruchomiona we wtorek 12 lutego.

Harmonogram 

  • zgłoszenia szkół organizujących eliminacje, uczestników indywidualnych  do 1 III 2019 (za pomocą formularza)
  • przekazanie zadań eliminacyjnych do szkół 4 III 2019
  • eliminacje szkolne 5 III 2019
  • przesyłanie wyników eliminacyjnych z szkół do 9 III 2019
  • ogłoszenie listy finalistów 11 III 2019
  • Finał Memoriału 24 III 2019

Przebieg Finału Memoriału Urszuli Marciniak

Finał odbędzie się na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 24 marca 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami zadań jakie mogą pojawić się podczas Finału Memoriału.

9:00 – 9:45 – rejestracja finalistów
9:45 – 10:00 – finaliści zajmują miejsca w wyznaczonych salach
10:00 – 10:45 – I runda finałowa
11:00 – 11:45 – II runda finałowa
12:00 – 12:45 – III runda finałowa

13:00 – 13:45 – wykład popularnonaukowy „Jak przekonać matematyka?”, dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga

Bezpośrednio po wykładzie nastąpi ogłoszenie nazwisk uczestników Wielkiego Finału.
14:00 – 14:45 – Wielki Finał
15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród

Zadania

Eliminacje

Finał – runda I

Finał – runda II

Finał – runda III

Wielki Finał

 

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Osoby pełnoletnie rejestrujące się indywidualnie chcące uczestniczyć w kwalifikacjach do Finału Memoriału Urszuli Marciniak zobowiązane są dostarczyć organizatorom klauzulę zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Dostarczają ją wraz z arkuszem odpowiedzi z etapu eliminacji. Koordynatorzy szkolni, dokonujący zgłoszenia uczestników nieletnich, zobowiązani są zebrać zgody przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, a następnie dostarczyć je wraz z wynikami etapu eliminacji.

Pytania związane z Memoriałem proszę kierować pod adres memorial@wmi.amu.edu.pl 

memorial1905

Zdjęcie 1 z 14

Szczegóły

24 marca 2019 10:00
24 marca 2019 15:00