Memoriał Urszuli Marciniak

Już 24 marca na naszym Wydziale odbędzie się Memoriał Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Zawody składają się z dwóch etapów – eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole, a w przypadku uczestników dorosłych online oraz z Finału Memoriału, który odbędzie się między innymi na naszym Wydziale.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak, zadania treningowe oraz zadania treningowe puzzlegames on-line. 

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii (maluch, beniamin, kadet, junior i senior), osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych Uczestników z każdej z kategorii.

Zadania zarówno eliminacyjne, jak i finałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

Harmonogram 

  • zgłoszenia szkół organizujących eliminacje, uczestników indywidualnych  do 1 III 2019 (za pomocą formularza)
  • przekazanie zadań eliminacyjnych do szkół 4 III 2019
  • eliminacje szkolne 5 III 2019
  • przesyłanie wyników eliminacyjnych z szkół do 9 III 2019
  • ogłoszenie listy finalistów 11 III 2019
  • Finał Memoriału 24 III 2019, rozpoczęcie: godz. 10

Rejestracja

Udział w Finale Memoriału Urszuli Marciniak wymaga wcześniejszej kwalifikacji z etapu eliminacyjnego.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Memoriale Urszuli Marciniak odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza. Rejestracja możliwa jest do 1 marca 2019, po tym czasie odbywają się eliminacje szkolne (zgodnie z harmonogramem). Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Finale Memoriału zostanie rozesłana 11 marca 2019 roku na adresy mailowe podane podczas rejestracji.

Rejestracja odbywa się w dwóch trybach: uczestników indywidualnych (osoby dorosłe startujące w kategorii Senior) oraz dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, których rejestracja odbywa się przez Koordynatora szkolnego (nauczyciela organizującego etap eliminacji). W tym trybie rejestracji podawana jest informacja o kategoriach wiekowych, z których uczniowie będą brać udział w Memoriale, nie podawana jest liczba uczniów. Podczas rejestracji podawane są dane kontaktowe Koordynatora szkolnego.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Osoby pełnoletnie rejestrujące się indywidualnie chcące uczestniczyć w kwalifikacjach do Finału Memoriału Urszuli Marciniak zobowiązane są dostarczyć organizatorom klauzulę zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Dostarczają ją wraz z arkuszem odpowiedzi z etapu eliminacji.

Koordynatorzy szkolni, dokonujący zgłoszenia uczestników nieletnich, zobowiązani są zebrać zgody przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, a następnie dostarczyć je wraz z wynikami etapu eliminacji.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wypełnienia.


W ramach Memoriału w szkołach przeprowadzany jest etap eliminacji, z którego osoby z najlepszymi wynikami zostaną zaproszone do udziału w Finale Memoriału Urszuli Marciniak na WMiI UAM. W poniższym pytaniu należy wskazać, w jakich kategoriach wiekowych będą organizowane w Państwa szkole eliminacje.

DANE SZKOŁY


DANE KOORDYNATORA SZKOLNEGO


Szczegóły

24 marca 2019 10:00
24 marca 2019 15:00