Międzyuczelniane Ogólnopolskie Seminarium Tematyczne z Dydaktyki Matematyki

Dla nauczycieli  Wydarzenia

W październiku 2023 r. rozpoczęło działalność Międzyuczelniane Ogólnopolskie Seminarium Tematyczne z Dydaktyki Matematyki. Jest to wspólna inicjatywa środowiska polskich dydaktyków matematyki, w tym pracowników naszego wydziału. Do udziału w Seminarium zaproszeni są dydaktycy i nauczyciele matematyki z całej Polski.

Spotkania odbywają się zdalnie (na platformie Zoom), w środy w godz. 20:00-21:30 według poniższego harmonogramu.

Link do spotkań
Identyfikator spotkania: 962 7163 2898
Kod dostępu: GY1EpZ

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2023/2024:

 • 22 LISTOPADA 2023
  Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka
  Matematyka i Chat GPT – początek rewolucji czy krótkotrwały zawrót głowy?
 • 13 GRUDNIA 2023
  Eliza Jackowska-Boryc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 24 STYCZNIA 2024
  Anna Żeromska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 21 LUTEGO 2024
  Katarzyna Chmielewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 13 MARCA 2024
  Barbara Barańska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 20 MARCA 2024
  Anna Rybak, Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • 24 KWIETNIA 2024
  Dydaktycy nauk ścisłych (koordynator: Monika Czajkowska), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 22 MAJA 2024
  Agnieszka Krause, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 12 CZERWCA 2024
  Monika Czajkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie inicjatywy MOST DM.