Dla nauczycieli

Dla nauczycieli  Wydarzenia

Międzyuczelniane Ogólnopolskie Seminarium Tematyczne z Dydaktyki Matematyki

W październiku 2023 r. rozpoczęło działalność Międzyuczelniane Ogólnopolskie Seminarium Tematyczne z Dydaktyki Matematyki. Jest to wspólna inicjatywa środowiska polskich dydaktyków matematyki, w tym pracowników naszego wydziału. Do udziału w Seminarium zaproszeni są dydaktycy i nauczyciele matematyki z całej Polski. Spotkania odbywają się zdalnie (na platformie Zoom), w środy w godz. 20:00-21:30 według poniższego harmonogramu. Link do spotkań […]