Matematyczny i Informatyczny Kalendarz Adwentowy

Konkursy

Konkurs w 2020 roku odbywa się w trzech odsłonach: dwóch matematycznych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) oraz − po raz pierwszy − informatycznej (skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych).

W każdy dzień adwentu publikowane jest zadanie matematyczne/informatyczne, którego rozwiązanie należy przesłać do wyznaczonej godziny dnia następnego za pomocą formularza internetowego znajdującego na  stronie https://kalendarzadwentowy.edu.pl

Patronat nad Konkursem sprawują:

  • Profesor Krzysztof Dyczkowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Profesor Mieczysław Cichoń, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego