Studencka Konferencja Dydaktyki Matematyki i Informatyki 2020

To wydarzenie się zakończyło

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję online Studencka Konferencja Dydaktyki Matematyki i Informatyki 2020, która odbędzie się w dniu 11 września 2021 r.

Planowo, konferencja miała odbyć się w 2020 r. w formie stacjonarnej, jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została ona przeniesiona na 2021 r. oraz w tryb zdalny.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestniczkom oraz uczestnikom wyzwań, jakie postawiła przed nauczycielkami i nauczycielami konieczność prowadzenia lekcji w trybie niestacjonarnym, a także zaprezentowanie rozwiązań, które można wykorzystać w nauce zdalnej, jak również stacjonarnej, czy hybrydowej. Głównymi gościnami będą Zyta Czechowska oraz Jolanta Majkowska, które wygłoszą wykład Zdalnie na matematyce, czyli jak?.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.

Szczegóły

11 września 2021 09:00
11 września 2021 18:00
Zdalnie