Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2021

To wydarzenie się zakończyło

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki powstał z pasji i potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także poczuciem misji popularyzacji nauki i sztuki. Festiwal przez lata był miejscem bezpośrednich spotkań naukowców, dydaktyków i praktyków z młodymi odbiorcami, którzy z pasji do nauki i sztuki czy choćby ciekawości, kierowali swoje kroki w stronę naukowej sceny przygotowanej w siedzibach organizatorów.

Nauka jest sztuką, a sztuka nauką. Bez względu na wiek i doświadczenie w trakcie trwania festiwalowych dni, każdy kto zdecyduje się poświęcić swój czas na odkrywanie piękna dziedzin nauk i sztuki, będzie mógł nie tylko posłuchać, zobaczyć, ale przede wszystkim doświadczać obcowania z nauką i sztuką na najwyższym poziomie. To, co czyni to doświadczenie najbardziej wartościowym, to możliwość spotkania z drugim człowiekiem, który dzieli swoją pasję i czas, aby inni mogli zajrzeć do świata Nauki i Sztuki.

Wydarzenia zorganizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki opisane są w programie UAM Festiwalu.

Na wydarzenia wymagające zapisów można zarejestrować się tutaj.

Szczegóły

8 listopada 2021 09:00
19 listopada 2021 18:00
Online