Po indeks z Pitagorasem #54

To wydarzenie się zakończyło

21 maja 2019 r. o godz. 12:00 w Auli A odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży z cyklu „Po indeks z Pitagorasem”.

Dr hab. Krzysztof Dyczkowski wygłosi wykład pod tytułem „Jak nauczyć komputer rozumieć określenia nieprecyzyjne”. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja

Streszczenie:

Dużo, ciepło, wysoko, szybko, to przykłady określeń nieprecyzyjnych, które człowiek rozumie i potrafi wykorzystać, a dla komputera są niezrozumiałe. W czasie wykładu słuchacze dowiedzą się jak można wykorzystać zbiory rozmyte do reprezentowania i przetwarzanie wiedzy człowieka. Wiedza ta ma charakter percepcyjny i opiera się często na określeniach lingwistycznych w naturalny sposób nieprecyzyjnych. Zaprezentowane zostaną intuicje metod oraz działające przykłady rozwiązania rzeczywistych problemów.

Cykl wykładów „Po indeks z Pitagorasem” w 2019 roku jest współfinansowany przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu konkursowego FUND_AKCJA.

IMG_7874

Zdjęcie 1 z 12

Szczegóły

21 maja 2019 12:00
21 maja 2019 13:00
Aula A