Memoriał Urszuli Marciniak 2020

Już 28 marca na naszym Wydziale odbędzie się IV Memoriał Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Zawody składają się z dwóch etapów – eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole, a w przypadku uczestników dorosłych online oraz z Finału Memoriału, który odbędzie się między innymi na naszym Wydziale.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak, zadania treningowe oraz zadania treningowe puzzlegames on-line. 

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii (Beniaminek, Młodzik, Junior i Senior), osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych Uczestników z każdej z kategorii.

Zadania zarówno eliminacyjne, jak i finałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

Harmonogram 

  • zgłoszenia do 25 II 2020 (za pomocą formularza dla szkół albo dla zawodników indywidualnych na marginesie)
  • wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół 27 II 2020
  • eliminacje szkolne 28 II 2020
  • przesyłanie wyników do 2 III 2020
  • ogłoszenie listy finalistów 6 III 2020
  • finał 28 III 2020, godz. 10:00
  • XXIV MP w Łamigłówkach 19 IV 2020 w Pałacu Domaniowskim k. Radomia

Przebieg Finału Memoriału Urszuli Marciniak

Finał odbędzie się na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 28 marca 2020 roku.

9:45 – finaliści zajmują miejsca w wyznaczonych salach
10:00 – 10:45 – I runda finałowa
11:00 – 11:45 – II runda finałowa
12:00 – 12:45 – III runda finałowa

13:00 – 13:45 – wykład popularnonaukowy

Bezpośrednio po wykładzie nastąpi ogłoszenie nazwisk uczestników Wielkiego Finału.
14:00 – 14:45 – Wielki Finał
15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród

Rejestracja

Udział w Finale Memoriału Urszuli Marciniak wymaga wcześniejszej kwalifikacji z etapu eliminacyjnego.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Memoriale Urszuli Marciniak odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza. Rejestracja możliwa jest do 25 lutego 2020, po tym czasie odbywają się eliminacje szkolne (zgodnie z harmonogramem). Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Finale Memoriału zostanie rozesłana 6 marca 2020 roku na adresy mailowe podane podczas rejestracji.

Rejestracja odbywa się w dwóch trybach: uczestników indywidualnych (osoby dorosłe startujące w kategorii Dorośli) oraz dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, których rejestracja odbywa się przez Koordynatora szkolnego (nauczyciela organizującego etap eliminacji). W tym trybie rejestracji podawana jest informacja o kategoriach wiekowych, z których uczniowie będą brać udział w Memoriale, nie podawana jest liczba uczniów. Podczas rejestracji podawane są dane kontaktowe Koordynatora szkolnego.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Osoby pełnoletnie rejestrujące się indywidualnie chcące uczestniczyć w kwalifikacjach do Finału Memoriału Urszuli Marciniak zobowiązane są dostarczyć organizatorom klauzulę zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Dostarczają ją wraz z arkuszem odpowiedzi z etapu eliminacji.

Koordynatorzy szkolni, dokonujący zgłoszenia uczestników nieletnich, zobowiązani są zebrać zgody przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, a następnie dostarczyć je wraz z wynikami etapu eliminacji.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wypełnienia.


W ramach Memoriału w szkołach przeprowadzany jest etap eliminacji, z którego osoby z najlepszymi wynikami zostaną zaproszone do udziału w Finale Memoriału Urszuli Marciniak na WMiI UAM. W poniższym pytaniu należy wskazać, w jakich kategoriach wiekowych będą organizowane w Państwa szkole eliminacje.

DANE SZKOŁY


DANE KOORDYNATORA SZKOLNEGO


Pytania związane z Memoriałem proszę kierować pod adres memorial@wmi.amu.edu.pl 

Szczegóły

28 marca 2020 09:00
28 marca 2020 15:00