Letnia Szkoła Dydaktyczna 2022

To wydarzenie się zakończyło

Letnia Szkoła Dydaktyczna w ramach projektu Nauczyciel – Mistrz – Innowator odbędzie się w dniach 4 – 7 lipca 2022 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu pozwalającym podtrzymywać forum wymiany doświadczeń pomiędzy studentami – przyszłymi nauczycielami matematyki i informatyki, nauczycielami szkolnymi jak i dydaktykami.

Zajęcia odbywać będą się w godz. 9:00 – 16:00.

Letnia Szkoła Dydaktyczna jest wydarzeniem darmowym, nie ma obowiązku udziału we wszystkich aktywnościach. Obowiązuje jednak rejestracja, należy zgłosić się poprzez formularz znajdujący się poniżej, do dnia 30 czerwca 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali A0-12.

9:30-11:45 Nowa szkoła – zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy
11:45-12:00 przerwa
12:00-13:30 Rola relacji w edukacji
13:30-14:15 przerwa na posiłek
14:15-16:30 Doceniająco – wspierająca rola oceny postępów ucznia w procesie

Nowa szkoła – zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy

Kiedy przed prawie osiemnastu laty podejmowałam pierwsze kroki zmian metod pracy w warsztacie nauczycielki matematyki w szkole średniej, nie przypuszczałam, że tym, co wypracowałam będę dzielić się z innymi nauczycielami w Polsce. Z perspektywy czasu wiem, że niełatwa droga „pod prąd” ponaddwustuletniej szkoły miała sens i była warta wysiłku. Ułatwiła zarówno moją pracę, jak i moim uczniom naukę. W czasie spotkania odniosę się do powodów koniecznych zmian w polskiej szkole, jak i sposobów i możliwości ich wprowadzania. Odpowiem na ewentualne pytania, odniosę się do wątpliwości.

Rola relacji w edukacji

Celem nauki w polskiej szkole bardzo często jest ocena-stopień oraz wysoki wynik w rankingu. Takie zasady bywają przeszkodą w tworzeniu dobrych relacji, wręcz bywają powodem do generowania problemów, do braku możliwości współpracy. Warunkiem efektywnej relacji jest dobra komunikacja i dobre relacje. W czasie spotkania odniosę się do zaprezentowanych przez Uczestników problemów w szkole, które utrudniają naukę i pracę i które nie dają satysfakcji w nauce i pracy. Pokażę, jak można konstruktywnie rozmawiać i rozwiązywać trudności z korzyścią dla każdej ze stron.

Doceniająco – wspierająca rola oceny postępów ucznia w procesie

Ocena postępów ucznia w szkole jest bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela. W czasie spotkania omówię różnice pomiędzy ocenianiem cząstkowym, a bieżącym. Odniosę się do roli oceniania i metod oceniania wymaganego zasadami obowiązującego w Polsce prawa. Zaprezentuję dobre praktyki i przykłady oceniania ucznia w procesie jego nauki i wypracowania oceny rocznej/końcowej.

Anna Szulc

Nauczycielka matematyki, wychowawczyni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli z ponadtrzydziestoletnim stażem. Mediatorka społeczna, tutorka, laureatka Konkursu im. Joanny Kubiak Nauczyciel Mediator (2016). Autorka książki Nowa Szkoła –zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy. Współautorka Statutu nieumarłego. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych Konferencji Empatyczna Edukacja – Empatyczna Polska w Zduńskiej Woli. Od kilku lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z całej Polski organizując wizyty studyjne oraz jako prelegentka na licznych konferencjach, warsztatach i webinarach.

W swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii. Uczestniczka oddolnych działań Budzącej się Szkoły. Prelegentka Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości.” zorganizowanego przez Senat RP.

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali A0-12.

9:00-11:15 Chcesz mieć rację czy relację?
11:15-11:30 przerwa
11:30-13:00 Spotkanie z Porozumieniem bez Przemocy
13:00-13:45 przerwa na posiłek
13:45-16:00 Spotkanie z Porozumieniem bez Przemocy

Chcesz mieć rację czy relację?

Przyjrzymy się na nim, jakie codzienne, nieuświadomione schematy komunikacyjne wpływają na jakość współpracy w relacjach prywatnych, służbowych, uczelnianych. Zastanowimy się wspólnie nad składowymi świadomych i konstruktywnych rozmów. Wykład umożliwi zrozumienie idei przewodniej Porozumienia bez Przemocy.

Spotkanie z Porozumieniem bez Przemocy

Intensywne warsztaty, podczas których uczestniczki i uczestnicy przećwiczą podstawowe wybrane narzędzia na wniesionych przykładach.

Agnieszka Pietlicka

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, propagatorka Systemu Wewnętrznej Rodziny, wykładowczyni, właścicielka wydawnictwa Miejsce Ludzi. Prowadzi warsztaty i prezentacje dla przedszkoli, szkół, szkół wyższych, instytucji publicznych, administracji samorządowych, organizacji biznesowych, trenerów i trenerek. Założycielka DU sp. z o.o. oraz co-fundatorka fundacji Miejsce Ludzi. Prywatnie matka i partnerka.

dr Agata Panfil

Doktorka matematyki, korepetytorka, trenerka komunikacji i minimediacji, doula. Propagatorka Porozumienia bez Przemocy i Systemu Wewnętrznej Rodziny. Prywatnie żona i matka czwórki dzieci w edukacji domowej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali A0-12.

9:00-11:15 Czy każdego można nauczyć matematyki?
11:15-11:30 przerwa
11:30-13:00 Eksperymenty i pokazy na lekcjach matematyki
13:00-13:45 przerwa na posiłek
13:45-16:00 Sposoby organizacji pracy uczniów nad problemem matematycznym

Czy każdego można nauczyć matematyki?

W odpowiedzi na tak postawione pytanie można oczywiście przedstawić własną opinie i opinię osób, które uważamy za ekspertów. Spodziewane odpowiedzi wydają się być jałowe i mało praktyczne. Jednak za tytułowym pytaniem kryją się dużo ważniejsze kwestie: jakiej matematyki warto uczyć w szkole i jakimi metodami to robić, aby zmniejszyć odsetek tych absolwentów, którzy uważają, że matematyka jest trudna, nieciekawa i do niczego się w przyszłości nie przyda. W trakcie wykładu postaram się odwoływać nie do opinii, a głównie do faktów i badań naukowych.

Eksperymenty i pokazy na lekcjach matematyki

Matematyka jest oczywiście nauką abstrakcyjną, a nie doświadczalną. W nauczaniu matematyki jest jednak inaczej: podstawę tworzą intuicje pojęć i własności matematycznych. A te z kolei będą wystarczająco mocne, gdy będziemy umieli pokazać je na wiele sposobów. W trakcie warsztatów zajmiemy się kilkoma zagadnieniami, w których eksperyment motywuje do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Przede wszystkim zaś jest drogą do odkrywania i głębszego rozumienia.

Sposoby organizacji pracy uczniów nad problemem matematycznym

Pracować będziemy nad kilkoma zadaniami i oczywiście jednym z celów będzie ich rozwiązanie. Nie będzie to jednak główny cel. Będzie nim dyskusja nad proponowanymi przeze mnie sposobami organizacji tej pracy. W trakcie warsztatów pojawią się różne sposoby więc mam nadzieję, że będzie o czym rozmawiać.

Marcin Karpiński

Jest współautorem programów nauczania, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej i liceum oraz autorem wielu artykułów związanych z nauczaniem matematyki. Członek zespołów międzynarodowych badań TIMSS, PISA i PIAAC. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma „Matematyka w Szkole”. Jest wykładowcą Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali A1-18.

9:00-11:15 Moodlecamp
11:15-11:30 przerwa
11:30-13:00 Moodlecamp
13:00-13:45 przerwa na posiłek
13:45-16:00 Moodlecamp

Moodlecamp

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wzrosło zainteresowanie tematyką zdalnego nauczania. Jedną z form kształcenia na odległość jest e-learning, w obszarze którego możemy wyróżnić kształcenie przy użyciu platform edukacyjnych. Najpopularniejszą i stale rozwijającą się jest platforma Moodle. Dlaczego to właśnie Moodle, a nie inne platformy LMS, zdobyło tak duże zainteresowanie na całym świecie?

Moodle jest środowiskiem nauczania zdalnego, dostępnym zarówno poprzez przeglądarkę internetową, jak i w postaci aplikacji mobilnej. Umożliwia tworzenie oraz administrację kursami, a tym samym pozwala na zarządzanie całym procesem zdalnego nauczania. Jest to projekt rozwojowy mający na celu wspomaganie dydaktycznego oraz metodycznego aspektu edukacji.

Podczas studiów na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki, studenci (z uwagi głównie na ograniczenia czasowe) zapoznawani są jedynie z podstawowymi i najczęściej wykorzystywanymi aktywnościami oraz zasobami platformy Moodle. Warsztaty proponowane w ramach Letniej Szkoły Dydaktyki, zrealizowane zostaną na wzór jednodniowego bootcampu. Będą okazją, aby zapoznać się i spojrzeć na tę platformę w znacznie szerszym ujęciu i zastosowaniu. Warsztaty obejmować będą zarówno elementy istotne z punktu widzenia prowadzącego zajęcia, jak i administratora zarządzającego platformą, w tym dyskusje i pomysły w zakresie zastosowania tego narzędzia w szkole.

Od 2002 roku, w którym pojawiła się pierwsza wersja oprogramowania, Moodle przeszło znaczący rozwój. Nie jest już jednym programem, ale zbiorem powiązanych ze sobą narzędzi, które pozwalają prowadzić zajęcia zarówno w sposób indywidualny, jak i dla wielu tysięcy uczestników. W rozwój platformy zaangażowani są nie tylko programiści, ale również metodycy zdalnego nauczania i specjaliści z zakresu e-learningu z całego świata.

Warto na koniec wspomnieć, że Moodle obecnie jest używane w ponad 235 krajach świata, zaś liczba użytkowników oraz zwolenników tej platformy systematycznie rośnie.

dr inż. Krzysztof Winnicki

Programista pracujący od kilku lat w jednym z poznańskich software house. Były nauczyciel informatyki oraz koordynator e-learningu w dawnym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu (obecnie SP91). Starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Doktoryzował się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Współpracował z wydziałem Psychologii Nowych Technologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS), przy którym wraz z grupą nauczycieli uczestniczących w szkoleniach „Edukacja z Internetem tp” współuczestniczył w tworzeniu Stowarzyszenia i Ośrodków ROSE, czyli Regionalnych Ośrodków Szkoleń E-learningowych. Zasadniczym celem ROSE było wspieranie szkół, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z tychże placówek z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych na lekcjach przedmiotowych tak, by efektywnie wspierały proces przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności związanych z danym przedmiotem.

Jest autorem kursów e-learningowych dla nauczycieli z zakresu pracy i administracji platformą e-learningową Moodle oraz Chmury Google, organizowanych przez Fundację AKCES (której jest członkiem). Entuzjasta i propagator stosowania w edukacji oprogramowania open source.

Rejestracja

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta. Wszyscy uczestnicy otrzymali wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Zdjęcia z wydarzenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Szczegóły

4 lipca 2022 09:00
7 lipca 2022 16:00