Konferencja XXIX Szkoła Dydaktyki Matematyki

To wydarzenie się zakończyło

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji XXIX Szkoła Dydaktyki Matematyki, która odbędzie się w dniach 18 –21 września 2019 roku w Rzeszowie.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Tematem konferencji jest: Edukacja matematyczna jutra: cele, wyzwania, potrzeby

Część naukowa konferencji obejmuje:

  • Wykłady plenarne
  • Referaty
  • Warsztaty
  • Sesję panelową

Strona internetowa konferencji

Szczegóły

18 września 2019 13:00
21 września 2019 13:30