Festiwal Matematyki 2023

To wydarzenie się zakończyło

28 września 2023 roku w godzinach 9:30-13:30 odbędzie się kolejny Festiwal Matematyki, wydarzenie organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu, organizowanego w formie stacjonarnej, są Myśli przewodnie WMI, ponieważ jest to edycja wydarzenia organizowana podczas obchodów 30-lecia naszego wydziału.

Wykłady skierowane będą do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, a w części także kl. 7-8 szkół podstawowych. Prelegentkami i prelegentami Festiwalu będą pracownicy naszego wydziału.

Program wydarzenia

 

  Prowadzący Temat Poziom
09:30-10:15 prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń O zastosowaniach matematyki… 7-8/L
przerwa
10:30-11:15 dr Paweł Mleczko Między matematyką szkolną a uniwersytecką L
przerwa
11:45-12:30 prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki Jak analiza danych wpływa na rozwój współczesnego świata  7-8/L
12:45-13:30 dr Bartosz Naskręcki Układanie kształtów w przestrzeni L

Legenda:
7-8 – klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
L – liceum

  Prowadzący Temat Poziom
09:30-10:15 dr Jolanta Grala-Michalak Krzywe stożkowe a astronomia 7-8/L
przerwa
10:30-11:15 dr Jędrzej Garnek Podróż na horyzont L
przerwa
11:45-12:30 dr Katarzyna Taczała Nadzieja na lepszy dom  L
przerwa

Legenda:
7-8 – klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
L – liceum

Opis wykładów

Współczesny świat jest nieodłącznie związany z ogromnymi ilościami danych, które generujemy, gromadzimy i przetwarzamy na co dzień. Analiza danych stała się jednym z kluczowych narzędzi wpływających na rozwój naszej cywilizacji. W tym wykładzie zajmiemy się omówieniem, jak dokładnie analiza danych wpływa na kształtowanie naszego świata i jakie to ma konsekwencje dla naszej przyszłości. Będziemy  przyglądać się, jak analiza danych stała się nie tylko narzędziem w rękach naukowców i przedsiębiorców, ale także wpływa na nasze życie codzienne i decyzje podejmowane na skalę globalną. Zrozumienie roli analizy danych w dzisiejszym świecie może pomóc nam lepiej przygotować się na wyzwania i możliwości, jakie niesie przyszłość.

Wymyślenie nazw: elipsa, parabola i hiperbola zawdzięczamy Apoloniuszowi z Pergi. Krzywe te opisał w swoim  traktacie „Stożkowe” około II wieku p.n.e. Wielcy astronomowie, którzy stworzyli modele ruchu planet, Klaudiusz Ptolemeusz w II wieku n.e. oraz Mikołaj Kopernik w XVI/XVI wieku zakładali, że planety poruszają się po okręgach. Dopiero w XVI/XVI wieku Johannes Kepler użył elips jako toru ruchu planet. Obecna teoria ruchu obiektów w polu grawitacyjnym opiera się na krzywych stożkowych.

Matematyki uczymy się, jak się wydaje, od samego początku naszej edukacji. Jedną z pierwszych umiejętności nabywanych w przedszkolu jest zdolność do przeliczania, a następnie do wykonywania obliczeń. Pierwsze lata edukacji szkolnej to przede wszystkim (obok umiejętności pisania) matematyka i kompetencje z nią związane. Gdy kończymy szkołę średnią, możemy mieć przekonanie, że matematykę znamy, rozumiemy czym jest, z czego się składa i do czego służy. Celem spotkania będzie wskazanie pomostu między matematyka szkolna, a ,,prawdziwą” (,,dorosłą”) matematyką. Ukażemy perspektywę, w jaki sposób, bazując na matematyce szkolnej, opowiedzieć można o matematyce uniwersyteckiej.

Obecnie ponad miliard ludzi żyje w slumsach, a liczba ta stale rośnie. Jednym z rozwiązań tego problemu proponowanym przez organizację UN-Habitat jest stopniowa poprawa jakości życia w slumsach np. poprzez zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do infrastruktury takiej jak przejezdne drogi czy instalacje sanitarne. Na wykładzie będzie można się dowiedzieć, jak można wykorzystać matematykę, a konkretnie grafy planarne, aby pomóc w realizacji tego celu.

Krótko przedyskutujemy: czy matematyka jest do czegoś praktycznego przydatna? A właściwie spróbuję uzasadnić, że JEST! Nie dotyczy to tylko jakiegoś jej działu, ale właściwie każda część matematyki albo powstała dla rozwiązania problemów praktycznych, albo pomogła w ich rozwiązywaniu. Podamy również kilka (z braku czasu) przykładów: archeologia i antropologia, informatyka, prawo, ekologia… A wszystko to opowiemy bez skomplikowanych wzorów. 
A co się wydarzyło, gdy odrzucono matematykę? Rozpoczęło się Średniowiecze 🙂 Więcej na spotkaniu!

Płaszczyzna rzutowa powstaje ze zwykłej płaszczyzny przez dodanie tzw. punktów w nieskończoności. Do wynalezienia jej matematycy zostali zainspirowani przez… malarzy. Podczas wykładu opowiem, czym jest płaszczyzna rzutowa oraz jak ją sobie wyobrazić. Na koniec wyjaśnię, w jaki sposób jest ona związana z popularną grą Dobble i jak pozwala ona na korektę błędnych wiadomości.

Każdy potrafi ułożyć kwadratowe płytki na podłodze. Ale czy podobnie można ułożyć płytki sześciokątne. A co jeśli, próbujemy podobnej sztuki w trzech lub więcej wymiarach? Opowiem o tym jakie reguły (symetrie) rządzą tymi problemami w 2D i wyższych wymiarach. Zobaczymy co jest podobne dla wszystkich wymiarów, a czym różnią się te problemy wraz ze wzrostem wymiaru. Rozróżnimy układanie płytek w sposób regularny (periodyczny) od nieperiodycznego lub wręcz aperiodycznego. Zobaczymy, że teoria układania kształtów w przestrzeni stała się ważnym działem nauki zwanym krystalografią, który ma zastosowania w chemii i fizyce.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Dokumenty

Kontakt

festmat@wmi.amu.edu.pl

Zdjęcia z wydarzenia

MicrosoftTeams-image-13

Zdjęcie 1 z 18

Szczegóły

28 września 2023 09:00
28 września 2023 14:00