Festiwal Matematyki 2017

To wydarzenie się zakończyło

Plan festiwalu

Wykłady (9:00–10:00)

 • Mrówczy trud układania domina, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, Aula A
 • Od grafów do sieci WWW i Facebooka, prof. dr hab. Michał Karoński, Aula B
 • Kryptologia wokół nas, prof. dr hab. Jerzy Jaworski, Aula C

Wykłady (10:15–11:00)

 • Mrówczy trud układania domina, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, Aula A
 • Od grafów do sieci WWW i Facebooka, prof. dr hab. Michał Karoński, Aula B
 • Kryptologia wokół nas, prof. dr hab. Jerzy Jaworski, Aula C

Warsztaty (11:45–13:15)

 • Bajki kombinatoryczne; prowadzenie mgr Rafał Bystrzycki; sala A2-14
 • Bezpieczny transport zwierząt; prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Schoen, dr Bartłomiej Bzdęga, dr Magdalena Szymkowiak; sale: Aula A, Aula B, A2-19
 • Magiczna matematyka; prowadzenie: dr Maciej Dołęga, mgr Adam Burchardt, mgr Katarzyna Taczała; sale: A2-21, A2-22, A2-23
 • Kolorowanie grafów; prowadzenie: dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga, dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, dr Joanna Polcyn-Lewandowska; sale: Aula C, A2-24, Sala Posiedzeń Rady Wydziału

Konkursy (14:00–15:30)

 • Matematyczna familiada; prowadzenie dr Bartłomiej Bzdęga; Aula A
 • Matematyczna familiada; prowadzenie mgr Katarzyna Taczała; Aula B
 • Jeden z ośmiu; prowadzenie dr Paweł Mleczko; Aula C

W trakcie przerw, w holu Wydziału Matematyki i Informatyki, będzie możliwość obejrzenia wystawy origami przygotowanej przez studentów WMiI UAM.

Streszczenia wykładów i krótki opis warsztatów oraz konkursów

Wykłady

Mrówczy trud układania domina
prof. dr hab. Tomasz Łuczak
Podczas wykładu dowiemy się, w jaki sposób układanie domina wiąże się z kombinatoryką, rachunkiem prawdopodobieństwa i topologią. Prócz tego przekonamy się, jak kolory mogą pomóc w dowodzeniu twierdzeń, i poznamy prosty, lecz zaskakująco skuteczny sposób budowania mrowiska.

Od grafów do sieci WWW i Facebooka
prof. dr hab. Michał Karoński
Na wykładzie będzie mowa o tym, w jaki sposób grafy, a w szczególności grafy losowe, znalazły zastosowanie w modelowaniu, analizie i optymalizacji działania wielkich rzeczywistych sieci, takich jak, między innymi, sieć WWW (World Wide Web) czy Facebook

Kryptologia wokół nas
prof. dr hab. Jerzy Jaworski
Matematyka jest wszędzie wokół nas, chociaż często tego nie zauważamy. Widać to wyraźnie na przykładzie kryptologii. Bez jej osiągnięć trudno by było funkcjonować w dzisiejszym świecie.

Warsztaty

Bajki kombinatoryczne
mgr Rafał Bystrzycki
Sugerowany wiek słuchaczy: 2 i 3 klasy szkół ponadgimnazjalnych. Tytułowe ,,bajki” to bardzo skuteczna metoda dowodzenia tożsamości kombinatorycznych. Polega ona na przypisaniu obu stronom równości interpretacji jako różnych sposobów wyliczenia tej samej wielkości i pozwala dowieść większości ważnych w kombinatoryce wzorów. Dzięki rozrywkowemu aspektowi dowodów są one łatwiejsze do zapamiętania.

Bezpieczny transport zwierząt
prof. dr hab. Tomasz Schoen, dr Bartłomiej Bzdęga, mgr Magdalena Szymkowiak
Sugerowany wiek słuchaczy: gimnazjum oraz 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych. Mamy przywieźć pociągiem do ZOO zwierzęta, między którymi panują znane nam zależności pokarmowe. Jeśli jedno zwierzę chce zjeść inne, to muszą jechać w oddzielnych wagonach. Jak to zrobić, by żadne zwierzę nie pożarło innego i aby liczba wagonów była możliwie najmniejsza?

Magiczna matematyka
dr Maciej Dołęga, mgr Adam Burchardt, mgr Katarzyna Taczała
Sugerowany wiek słuchaczy: dowolny. Podczas warsztatów odbędzie się pokaz sztuczek magicznych z kartami. Następnie zobaczymy, że ta ,,magia” to nic innego jak matematyka — poczynając od bardzo prostych pomysłów, a kończąc na całkiem sprytnych konstrukcjach kombinatorycznych. Nabytą wiedzę spróbujemy przełożyć na praktykę, wykonując czarodziejskie sztuczki.

Kolorowanie grafów
dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga, dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, dr Joanna Polcyn-Lewandowska
Sugerowany wiek słuchaczy: dowolny. Na warsztatach poznamy metody interpretowania i rozwiązywania rzeczywistych problemów za pomocą grafów. Uczestnicy będą mogli poczuć moc teorii Ramseya.

Konkursy

Matematyczna familiada
Konkurs jest wzorowany na telewizyjnej Familiadzie, ale z pytaniami dotyczącymi wyłącznie matematyki. Każda szkoła biorąca udział w Festiwalu może zgłosić do konkursu jednego ucznia. Rywalizować będą drużyny, których skład zostanie wcześniej wylosowany. Aby brać udział w Familiadzie matematycznej nie potrzeba wielkiej matematycznej wiedzy. Wystarczy refleks, opanowanie i dobre wyczucie, jak mogli odpowiadać ankietowani, którymi byli studenci Wydziału Matematyki i Informatyki

Jeden z ośmiu
Konkurs jest wzorowany na popularnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Pytania dotyczyć będą zagadnień matematycznych. Do konkursu zaproszone są szkoły gimnazjalne, z każdej szkoły w konkursie może wziąć udział jeden wskazany przez opiekuna uczeń. Przewiduje się nagrody dla zwycięzcy oraz szkoły, do której on uczęszcza.

Szczegóły

28 września 2017 09:00
28 września 2017 15:30
Aula A, Aula B, Aula C, A1-33/RW