Szkoły Patronackie

Wydział Matematyki i Informatyki UAM prowadzi wielowymiarową formę współpracy ze szkołami w Poznaniu i Wielkopolsce, mającą na celu aktywizację oraz zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi. Szczegółowe formy współpracy i opis działania zawierane są w indywidualnie tworzonych umowach o współpracy. W celu nawiązania współpracy należy skontaktować się z Panią Prodziekan dr Edytą Juskowiak (61 829 5457edyta@amu.edu.pl).

Przykładowe formy współpracy:

  • odbywanie praktyk studenckich,
  • wykłady w szkołach prowadzone przez pracowników Wydziału,
  • możliwość udziału uczniów i nauczycieli w organizowanych przez Wydział wydarzeniach,
  • organizacja wspólnych wydarzeń,
  • klasy akademickie.

Szkoły Patronackie:

  • V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu,
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.